Projecte 2008-2011

CAT | ENG

El 2008 Art, Arquitectura i Societat Digital rep una nova subvenció per part del Ministeri de Ciència i Innovació per desenvolupar el projecte “Art, Arquitectura i Universos Virtuals” (HAR2008-01446 / ARTE), en el qual el grup dóna un gir en les seves línies d’investigació per centrar-se en el fenomen dels Universos i les Comunitats Virtuals en el context de la web 2.0.

Basant-nos en l’inèdit escenari de comunicació i acció creadora, ens proposem estudiar per una banda, els diversos llenguatges artístics que han anat desenvolupant-se al voltant de les potencialitats formals que ofereixen els dispositius digitals i de l’altra, les suggerents modalitats de recepció de l’obra, obertes per l’accés massiu a aquests dispositius.
Aquest projecte, que seguirà vigent fins al 2011, és el que defineix les nostres vies actuals de treball.

– Universos i Metaversos: aplicacions artístiques dels nous mitjans.

– Projectes artístics relacionats amb la tecnologia del joc.

– Realitat Virtual i experiències immersives. Cos i Identitat. L’evolució de les pantalles: transformacions de la imatge-moviment.

– Les Xarxes com universos de coneixement. Interculturalitat i participació. Comunicació i hibridacions culturals.

– Arquitectura genètica i biodigital en les comunitats i universos virtuals. Espai, territoris, subjectes i geografies digitals.

Anuncis